Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Privacy en veiligheid

Privacyverklaring Europresto

 

Europresto B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Europresto B.V. (hierna: ‘Europresto’) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaat Europresto om met uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam, website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Europresto?

 

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Beheer van uw gegevens:

 

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Indien u over een MIJN Europresto-account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan onze afdeling Relatiebeheer.

 

Beveiliging persoonsgegevens:

 

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. Hiertoe gebruiken wij de beveiligde internetverbinding 128 bit Secure Sockets Layer (SSL). De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Cookieverklaring Europresto

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan uw computer en er worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens, naam of adres.

 

Welk type cookies gebruikt Europresto?

 

Ten eerste maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies maken bijvoorbeeld het gebruik van een virtuele winkelwagen mogelijk, zorgen ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, houden web statistieken bij en lossen eventuele fouten op. Dit soort cookies maken uw (volgende) bezoek aan onze website gemakkelijker en efficiënter. Ook maken wij gebruik van (third party) tracking cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat zorgvuldig geselecteerde leveranciers tijdens uw bezoek aan onze website u verschillende producten en diensten aan kunnen bieden die zijn gebaseerd op uw smaak en interesses. Tot slot maken wij gebruik van social media cookies. Wanneer u content van www.europresto.bel wilt delen via sociale netwerken, kunt u van deze netwerken cookies ontvangen. Voor de cookies die deze netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Wij benadrukken dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Europresto heeft geen invloed op de inhoud van deze verklaringen.

 

Welke cookies gebruikt Europresto?

 

 

Europresto plaatst de volgende cookies:

 

Google Analytics: Middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het surfgedrag van de bezoeker aan www.europresto.be Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

Google AdWords: Middels deze cookie meten wij de verkopen via Google AdWords.

Crite: Middels deze cookie kunnen wij u op basis van uw surfgedrag gerichte aanbiedingen doen op websites van derden.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies en het beheer van cookies

 

 

Voor het gebruik van andere cookies dan functionele en analytische cookies is uw toestemming vereist. De mogelijkheid om het gebruik van deze cookies al dan niet te accepteren geven wij u bij uw eerste bezoek aan onze website.

Indien u niet wilt dat Europresto of derde partijen cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen zodanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert of de cookies die reeds zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

 

Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Extra ’ > ‘Browsegegevens wissen’.

Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox Ga naar ‘Extra’ > ‘Opties’ > tab ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn.

Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu ‘Extra’ > ‘Internetopties’ > tab ‘Algemeen’. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Safari Kies ‘Voorkeuren’ > ‘Beveiliging’ > ‘Cookies tonen’. Selecteer een of meer cookies en klik op ‘Verwijderen’ of ‘Alles verwijderen’.

Als u het verwijderen van cookies hebt voltooid, klikt u op ‘Gereed’.

 

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

 

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 7 en 8

Internet Explorer 9

Safari

 

Wees u zich ervan bewust dat als u de cookies verwijdert of niet accepteert, de website mogelijk niet optimaal werkt. Zo kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van onze virtuele winkelwagen en worden er geen producten aangeboden die specifiek zijn afgestemd op uw persoonlijke smaak en interesses. Uw websitebezoek is in dat geval gelimiteerd tot browsen en zoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw smaak en interesses en worden vaker herhaald. De hiervoor genoemde informatie is onderdeel van ons initiatief om te voldoen aan de recente cookiewetgeving en om u te laten zien dat wij eerlijk en zorgvuldig omgaan met uw privacy als u onze website bezoekt. Wij zijn ons ervan bewust dat u niets anders van ons verwacht en verzekeren u dat we er hard aan werken om nog meer privacy- en cookie gerelateerde verbeteringen op de website door te voeren.

 

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid.

 

Toepasselijkheid privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden

 

Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.